expospaces het traditionele kantoorconcept

Het traditionele kantoorconcept werkt niet meer

Zes belangrijke werkplek-veranderingen

 

Mede door de enorme toename van thuiswerken en de positieve ervaringen die we daarbij hebben, zal de werkplek op kantoor structureel anders worden. De manier van werken zal blijvend veranderen en daarmee de inrichting van de kantooromgeving. Het traditionele kantoorconcept met alleen basiswerkplekken en vergaderruimtes is niet meer voldoende. Om verbinding met medewerkers te houden en effectiviteit van werk te waarborgen is aanpassen noodzakelijk. De veranderingen zijn in volle gang. Het zijn er zes.

 

Zes belangrijke werkplek-veranderingen

 

1 – Basisactiviteiten hoeven niet op kantoor
Een kantoor is niet absoluut noodzakelijk voor puur basisactiviteiten. Deze taken kunnen in principe net zo goed worden uitgevoerd in de woonkamer, aan de keukentafel of op een andere thuiswerkplek. Het belang van ruimte voor basisactiviteiten zal in de toekomst dan ook geleidelijk afnemen in kantoren.

expospaces het traditionele kantoorconcept

2 – Meer behoefte aan focuszones op kantoor
Terwijl sommige mensen het altijd op prijs hebben gesteld om thuis te werken als een toevluchtsoord, betekent dit voor anderen precies het tegenovergestelde. Kinderen, huisgenoten of bouwplaatsen kunnen het effect hebben dat je thuis geen rust kunt vinden en dat het kantoor vooral wordt gewaardeerd als een toevluchtsoord. Bedrijven worden uitgedaagd om in de toekomst meer effectieve focuszones te creëren.

expospaces het traditionele kantoorconcept

3 – Klassieke vergaderruimtes minder belangrijk op kantoor
Dankzij digitale vergadertools kunnen klassieke bijeenkomsten voor het uitwisselen van informatie met consistent succes worden gehouden, ongeacht de locatie. Het belang van klassieke vergaderruimtes zal in de toekomst geleidelijk afnemen, net als de basisactiviteiten.

expospaces het traditionele kantoorconcept

4 – Creëer co-creatie ruimtes op kantoor
Effectieve digitale tools zijn nu beschikbaar voor co-creatie, maar het effect is niet hetzelfde als bij een face-to-face meeting. Het belang van effectieve gebieden voor co-creatie zal toenemen en bedrijven zullen worden opgeroepen om deze beschikbaar te stellen.

expospaces het traditionele kantoorconcept

5 – Maak ruimte voor informele uitwisseling op kantoor
Echte fysieke interactie komt niet of slechts in zeer beperkte mate voor bij thuiswerken. Mensen hunkeren er echter naar, niet alleen in hun privéleven, maar ook in een professionele context. Het belang van gemeenschappelijke ruimtes zal daardoor ook toenemen.

expospaces het traditionele kantoorconcept

6 – Ontwerp een goede ruimte voor video-meetings
Vergaderen met teams en tussen teams online, offline en gecombineerd wordt steeds belangrijker. Het ontwerp van een ruimte voor video-meetings gaat over veel meer dan alleen de nieuwste technologische ontwikkelingen op het gebied van audio en video. Beide zijn natuurlijk belangrijk voor een succesvol ontwerp van dit soort ruimtes. Maar een goed ontwerp van een videoconferentieruimte houdt veel meer in dan dat. Denk hierbij aan, de ruimte-indeling, de verlichting, videotechnologie, audiotechnologie en de akoestiek van de ruimte

expospaces video ruimte

Hoe staat het er bij jou voor?
Het belang van basiswerkplekken en klassieke vergaderruimtes zal dus afnemen. Wel zullen organisaties worden aangemoedigd om meer focuszones, ruimte voor co-creatie en ruimte voor informele uitwisseling aan te bieden. Deze ontwikkeling betekent een radicale verandering ten opzichte van het traditionele kantoorconcept (dat nog steeds heerst in een groot deel van de bedrijven). Het traditionele kantoorconcept werkt precies volgens het principe van ‘standaardwerkplekken plus vergaderruimtes’. Met andere woorden, juist voor de ruimtes die nu de essentie vormen, neemt de betekenis af.

Samen met onze partner Akoesta realiseren wij effectieve kantooromgevingen die inspelen op de veranderende omstandigheden op de werkvloer. En afgestemd op de cultuur en branding van jouw organisatie.

Totaalaanpak Expospaces
Expospaces denkt graag mee en adviseert graag over jouw kantoorinrichting. Wil je meer weten? Neem dan contact met ons op.

Recommended Posts