Onderzoek: ook beursbezoekers kunnen niet wachten tot vakbeurzen weer opengaan

Maar liefst 82 procent geeft aan in het najaar graag naar een vakbeurs te gaan!

Hopelijk gaan binnenkort de vakbeurzen weer open in Nederland mogen. Is het voor exposanten dan interessant om deel te nemen? Zitten potentiële bezoekers in deze tijd wel te wachten op een vakbeurs? Hebben ze te veel bezorgdheid om de gezondheid? Is er voldoende mogelijkheid tot interactie met alle noodzakelijke corona maatregelen? Veel exposanten die wij spreken vragen zich dat terecht af! In dit artikel gaan we op zoek naar het antwoord.

Beursbezoekers staan te trappelen! Maar liefst 82%!

Uit onderzoek van beursorganisator 54events blijkt dat het overgrote deel van de vaste vakbeursbezoekers van een vakbeurs een beursbezoek ‘belangrijk’ of ‘erg belangrijk’ vindt voor de eigen bedrijfsvoering. Maar liefst 82 procent geeft aan in het najaar graag voor een beursbezoek naar de Brabanthallen in Den Bosch te komen, als dat van overheidswege istoegestaan.Wel willen ze graag dat er de volgende maatregelen getroffen dienen te worden:

  • 72% ziet graag dat er voldoende afstand gehouden wordt
  • 67% is voorstander van het verplicht ontsmetten van handen bij de in- en uitgang
  • 70% wenst aangepaste looproutes op drukke punten

De respondenten geven ook aan zich – in samenwerking met de andere aanwezigen – prima in staat te achten de regels van smart distancing toe te passen.

Niet eerder ging een Nederlandse beursorganisator het effect van COVID-19 op het gemoed van potentiële bezoekers na. Vanwege de Nationale Energie Week in de tweede week van oktober onderzocht beursorganisator 54events de stemming onder potentiële bezoekers. Maar liefst 1.627 respondenten gaven hun mening. Daarvan gaf 82 procent aan in oktober graag voor een bezoek naar de Brabanthallen in Den Bosch te komen, als dat van overheidswege is toegestaan. Het onderzoek werd gedaan aan de hand van een enquête, verspreid onder iedereen die zich in 2018 of 2019 voor een bezoek aan een van voornoemde vakbeurzen aanmeldde.

Wat kunnen we leren van het Van Gogh Museum?

Onlangs ging het Van Gogh Museum weer open voor publiek. Dit museum werkt met entreekaarten die alleen online verkrijgbaar zijn. Deze zijn voorzien van starttijden zodat er geen wachtrijen zijn. Het was voor de hele museumwereld spannend hoe de heropening van musea zou verlopen. Hoe reageren bezoekers op de nieuwe maatregelen, voelen zij zich veilig en bovenal hebben zij een fijne ervaring?

 

Het voelt bijna als een VIP bezoek!

Wat bleek? Bezoekers en het museum zijn zeer positief. Geen opstoppingen, geen verwarring, geen last van elkaar. Bezoekers blijven gemiddeld even lang als voor de sluiting wegens corona en staan langer stil bij de schilderijen. Het voelt bijna als een VIP bezoek. Bezoekers zijn zeer te spreken over de beleving: de rust is het grootste pluspunt. De corona maatregelen zijn niet overdreven en men voelt zich veilig. Er is nu écht de tijd om de schilderijen goed te bekijken, op je eigen tempo.

Quality time voor exposanten en beursbezoekers

Dat zijn natuurlijk goede berichten! Vakbeursbezoekers zijn wel degelijk gemotiveerd om te komen, mits er goede maatregelen zijn genomen op het gebied van social distancing. En door bezoekersregulering ontstaat er, net zoals in het museum, rust! En dat betekent meer intensieve aandacht voor exposanten en hun aanbod. Echte quality time voor exposanten en bezoekers.

Dus als de vakbeurzen weer open gaan, hopelijk na de zomervakantie, zijn er dus genoeg redenen om aan te nemen dat het voor jou als exposant interessant genoeg is om deel te nemen. Natuurlijk wel met de juiste aanpak in deze bijzondere tijd!

Wil je alvast meer weten over deze juiste aanpak? Neem dan contact met ons op. We hebben leuke cases ter inspiratie!

Recommended Posts