nieuws

Het beursseizoen staat weer voor de deur, er zijn de komende maanden weer veel vakbeurzen. Een beursdeelname lijkt op het eerste oog niet zo ingewikkeld; je presenteert je bedrijf op een beurs. Je zorgt voor een goede beursstand, leuke gadgets en voldoende standbemanning. Toch kan het vaak beter en kunnen exposanten slimmer met hun beursdeelname omgaan. Voorkom de volgende 5 beursblunders en haal zo meer uit je beurs. 

1 – Geen plan, geen keuze

We willen nieuwe klanten werven én we gaan ons nieuwe product presenteren én we willen ook meer doen bij bestaande relaties … dat zijn wel heel veel plannen (doelstellingen) voor op één beurs. Vaak willen we van alles bereiken op een beurs en krijgen we uiteindelijk van alles een beetje tot niks. Elk doel vereist een andere aanpak. Voor het werven van nieuwe klanten heb je een heel ander standconcept nodig dan als je je richt op je bestaande relaties. Een goed plan bevat duidelijke keuzes en zorgt ‘vanzelf’ voor focus. En naar een beurs gaan “omdat we dat al jaren doen” is meestal ook niet de beste basis voor een succesvolle beursdeelname.

2 – Vergeet USP’s

Natuurlijk gaan we allemaal uit van de klant en denken we in klantvoordelen. Maar toch zien we nog erg vaak exposanten die alleen maar aan het “zenden” zijn. En dan met name het zenden van Unique Selling Points (USP’s). En dat terwijl beursbezoekers juist op zoek zijn oplossingen en naar de argumenten van eerdere kopers van je product of dienst. Ga liever uit van de Unique Buying Reasons (UBR’s). Als je weet wat de klant zoekt en wil bereiken, laat dat dan zien.

3 – Teveel spullen

We hebben ze allemaal wel eens gezien; beursstands die er uit zien als een marktkraam op Koningsdag. Echt alles is meegenomen én uitgestald. Want stel je voor dat we een vraag van een bezoeker krijgen over een bepaald product. Door de veelheid van producten en diensten met alle bijbehorende uitingen zien bezoekers door de bomen het bos niet meer.

4 – Slecht voorbereide standbemanning

Je loopt langs en ze zien je niet. Je loopt langs en ze zien je wel maar doen niets. Je staat stil en ze… En als ze dan contact maken gaan ze uitgebreid over zichzelf en het bedrijf vertellen. Als alles klopt in de voorbereiding voor wat betreft standconcept en communicatieplan, kan het nog steed gruwelijk mis gaan. De standbemanning moet het uiteindelijk wel waarmaken. Oefen met de standbemanning op de juiste vragen en/of haal er een goede beurstrainer bij. Ervaring leert dat het resultaat met meer dan 50% toeneemt t.o.v. de vorige beurs!

Train met de standbemanning op de juiste vragen of haal er een goede beurstrainer bij. Het resultaat ten opzichte van de vorige beurs neemt maar liefst met méér dan 50% toe!

5 – Géén follow-up

Uit onderzoek blijkt dat slechts 20 tot 30 procent van de exposanten een follow-up doet. Dat is echt opmerkelijk. Duizenden euro’s investeren in de beurs en dan met het eerste resultaat niets doen. Teveel organisaties pakken na een beurs weer snel het reguliere werk op, dat is blijven liggen tijdens de beurs. Beter is het om vooraf de follow-up goed in te plannen. Bepaal welke acties er ondernomen moeten zijn binnen een bepaald tijdspad.

Bron: beursstand.nl

Recommended Posts